Στο σκαμνί η Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Φυλής

0

Τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, παραπέμπονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ενσωμάτωση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθη έπειτα από έλεγχο στον ΧΥΤΑ Φυλής-Σκαλιστήρη το 2006.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επιθεώρησης, επιβεβαιώθηκαν ελλείψεις στη διαχείριση αποβλήτων με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ειδικότερα, η Ελλάδα παραπέμπεται για εσφαλμένη εφαρμογή των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ που αφορούν αντίστοιχα τα
απόβλητα και την υγειονομική ταφή τους.
Εκτός από την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει και το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία.

Σχόλια