Στροφή των εταιρειών στη Διαιτησία για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών | Έκθεση PwC

0

Η εταιρεία PwC έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση με τίτλο «Corporate Choices in International Arbitration» [PDF] («Εταιρικές Επιλογές στη Διεθνή Διαιτησία»), από τα συμπεράσματα της οποίας προκύπτει σημαντική στροφή των επιχειρήσεων προς την Διαιτησία, ως μέσο επίλυσης των διασυνοριακών διαφορών.

Το 70% περίπου των συμβούλων χρηματοπιστωτικών εταιρειών εκτιμά ότι η Διαιτησία είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για την επίλυση διεθνών διαφορών, αν και το κόστος της διαδικασίας και οι ενδεχόμενες καθυστερήσεις είναι δύο παράγοντες που απασχολούν τα στελέχη των εταιρειών, τα οποία αποφασίζουν να καταφύγουν στη συγκεκριμένη εναλλακτική λύση.

Να σημειωθεί ότι η Διαιτησία κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με στρατηγικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι κατασκευές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Βασικά κριτήρια για την ανάθεση του χειρισμού μιας υπόθεσης σ’ έναν εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο (Δικηγορική Εταιρεία ή Δικηγόρο) είναι η εμπειρία και η προσωπική γνωριμία με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Σύμφωνα με την έρευνα, το 93% των στελεχών των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η προγενέστερη συμμετοχή σε αντίστοιχη διαδικασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή εξωτερικού νομικού συνεργάτη, ενώ το 88% προτιμά Δικηγόρους, με τους οποίους έχει μια προσωπική σχέση.

Εντούτοις, αξιοσημείωτο είναι ότι, αν και το 90% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα διέθεταν νομικό τμήμα, μόλις το 49% είχε εξειδικευμένη ομάδα επίλυσης διαφορών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη με τη συνεργασία της ερευνητικής ομάδας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, καθώς και με τη συμμετοχή εκατό (100) εταιρικών συμβούλων, οι οποίοι μετέφεραν το κλίμα που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σχόλια