Συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η συγκέντρωση Siemens-Invensys Rail

0

Συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί συγκεντρώσεων είναι η προτεινόμενη εξαγορά της Invensys Rail από την γερμανική Siemens. Η Inversys Rail είναι θυγατρική της βρετανικής Invensys Group και δραστηριοποιείται σε συστήματα χειρισμού της κίνησης σιδηροδρόμων.

Η συμφωνία συγκέντρωσης με την Siemens κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στα μέσα Μαρτίου. Από την έρευνά της η Επιτροπή έκρινε πως δεν τίθεται ζήτημα αντίθεσης στις διατάξεις για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, εφόσον οι Inversys Rail και Siemens ασκούν γεωγραφικά συμπληρωματικές δραστηριότητες και δεν αποτελούν τους βασικότερους ανταγωνιστές η μία για την άλλη. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό από άλλες (Thales, Alstom, Ansaldo, Bombardier) ακόμη και μετά την υλοποίηση της συμφωνίας.

Σχόλια