Συμβιβασμός δισεκατομμυρίων της Bank of America για ενυπόθηκα δάνεια

0

Το αμερικανικό δημόσιο είχε στραφεί εναντίον της Bank of America τον Οκτώβρη, ισχυριζόμενο ότι η θυγατρική της Country Wide Financial είχε πωλήσει στις Fannie Mae και Freddie Mac χιλιάδες «τοξικά» δάνεια. Στη συμφωνία που επετεύχθη προβλέπεται ότι η Bank of America θα καταβάλει στην Fannie Mae 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την ικανοποίηση απαιτήσεων σε σχέση με στεγαστικά δάνεια, 6,75 δισεκατομμύρια δολάρια για την επαναγορά περίπου 30.000 ενυπόθηκων δανείων και επιπλέον 1,3 δισεκατομμύρια ως αποζημίωση.

Σχόλια