Συμβούλιο της Ευρώπης: 20η Διάσκεψη των Διευθυντών Σωφρονιστικών Καταστημάτων

0

Η 20η Διάσκεψη των Διευθυντών Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Υπηρεσιών Δικαστικής Επιτήρησης του Συμβουλίου της Ευρώπης πρόκειται να διεξαχθεί στο Βουκουρέστι, στις 9 και 10 Ιουνίου.

Αντικείμενο της διάσκεψης αποτελούν οι σύγχρονες προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουν τα σωφρονιστικά συστήματα των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες, πάνω στο ζήτημα της διοίκησης των σωφρονιστικών καταστημάτων και των υπηρεσιών δικαστικής επιτήρησης, εν καιρώ οικονομικής κρίσης και περικοπών στο προσωπικό και στις δραστηριότητες των κρατουμένων.

Επίσης, θα εξεταστεί το εάν και με ποιο τρόπο το «άνοιγμα» των φυλακών σε εξωτερικούς οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και σε τοπικές κοινότητες μπορεί να προετοιμάσει καλύτερα τους κρατούμενους για την αποφυλάκιση τους, χωρίς να υπονομευτεί η ασφάλεια. Σημαντικό θέμα της διάσκεψης θα αποτελέσει επίσης το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης των κρατουμένων και ο ρόλος των σωφρονιστικών καταστημάτων και των υπηρεσιών δικαστικής επιτήρησης.