Συμβούλιο της Ευρώπης: Αντίθετη με την ΕΣΔΑ η μαζική επιτήρηση από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας

0

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε έκθεση της, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τα τεχνολογικώς προηγμένα συστήματα, που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων πολιτών. Μάλιστα, χαρακτηρίζει ως εντυπωσιακή την κλίμακα της κατασκοπείας από την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, όπως αυτή αποκαλύφθηκε από τον Edward Snowden.

Η έκθεση, επίσης,δείχνει ότι οι βρετανικοί νόμοι που δίνουν στην βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας ευρείες εξουσίες, είναι ασυμβίβαστοι με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ειδικότερα μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το άρθρο 10, το οποίο εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και το άρθρο 6 για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Ακόμα, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν αποδυναμώσει την ασφάλεια στο διαδίκτυο με τη συστηματική αξιοποίηση αδυναμιών στα πρότυπα ασφάλειας, και, για αυτό το λόγο, τις καλεί να κάνουν μεγαλύτερη χρήση της κρυπτογράφησης στο διαδίκτυο.

Παρά το γεγονός ότι οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τις κυβερνήσεις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συχνά αναφέρει στις αποφάσεις του αποσπάσματα από τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.
 

Σχόλια