Συμβούλιο της Ευρώπης: Έκκληση για εντοπισμό των εταιριών ξεπλύματος μαύρου χρήματος

0

Η Επιτροπή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL) στην ετήσια έκθεσή της, τονίζει την ανάγκη για εντοπισμό των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιρειών που κατηγορούνται για “ξέπλυμα” βρώμικου χρήματος.

Ειδικότερα, απευθύνει έκκληση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό των πραγματικών ιδιοκτητών των εν λόγω εταιριών.

Ο πρόεδρος της MONEYVAL, Άντον Μπαρτόλο, δήλωσε σχετικά:

“Μία πρόοδος σε αυτόν τον τομέα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ικανότητες και τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, να εντοπίζουν, να διώκουν και να στερούν από τα παράνομα κέρδη τους τους εγκληματίες που “ξεπλένουν” βρώμικο χρήμα.”

Ακόμη, στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι το “ξέπλυμα” βρώμικου χρήματος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο τον κόσμο, καθώς με την αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών των εμπλεκομένων εταιριών, είναι αδύνατη η εφαρμογή του νόμου, επομένως και η δίωξη τους και η δήμευση των παράνομων περιουσιών τους.
 

Σχόλια