Συμβούλιο της Ευρώπης: Έκκληση για προστασία των δημοσιογράφων στην ΕΕ

0

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε από τα 47 κράτη – μέλη του να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για προστασία των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης από τον εκφοβισμό και τις επιθέσεις και να υιοθετήσουν εθνικά νομικά πλαίσια για την προστασία των πληροφοριοδοτών τους.

Η Επιτροπή των Υπουργών – το εκτελεστικό όργανο της οργάνωσης- προχώρησε σε σύσταση για την προστασία των πληροφοριοδοτών και σε δήλωση σχετικά με την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης, στα πλαίσια των εορτασμών της επίσημης ημέρας της ελευθερίας του Τύπου, στις 3 Μαΐου.

Στη δήλωση αυτή, η Επιτροπή των Υπουργών προειδοποιεί τα κράτη για τις αυξανόμενες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δημοσιογράφοι και καλεί να διερευνηθούν οι επιθέσεις αυτές προκειμένου να τιμωρηθούν οι δράστες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι προσπάθειες για τη διερεύνηση αυτών των εγκλημάτων από τις κρατικές αρχές κρίνονται συχνά ανεπαρκείς, κάτι που οδηγεί σε μια νοοτροπία ατιμωρησίας. Τα κράτη – μέλη, θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα για την προστασία των δημοσιογράφων και πρέπει να σταματήσουν να τους υποβάλουν σε δικαστικό εκφοβισμό, ιδίως εξαιτίας της δυσανάλογης εφαρμογής των διατάξεων του ποινικού δικαίου, σχετικά με τη δυσφήμιση, την εθνική ασφάλεια ή την τρομοκρατία.

Για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, η Επιτροπή καλεί τα κράτη – μέλη να αναθεωρούν τη νομοθεσία και τις πρακτικές τους τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελευθερίας της έκφρασης και προτείνει να επικεντρωθεί η προστασία κυρίως σε δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα δημόσιας ασφάλειας, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρομοκρατίας.