Συμβούλιο της Ευρώπης: Έρευνα για τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές

0

Η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης και Τιμωρίας (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CPT) ανακοίνωσε ότι εντός του προσεχούς έτους, θα προβεί σε ελέγχους για τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές.

Η Επιτροπή, σε σχετική ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι θα επισκεφθεί, πέρα από τη χώρα μας, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, το Μαυροβούνιο, την Πολωνία, το Σαν Μαρίνο, τη Σλοβακία, την Τουρκία και την Ουκρανία προκειμένου να ελέγξει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε φυλακές, φυλακές ανηλίκων, αστυνομικά τμήματα, κέντρα κράτησης μεταναστών, ψυχιατρικά νοσοκομεία, ιδρύματα της κοινωνικής πρόνοιας κ.α.

Επίσης, επισημαίνεται ότι θα έχουν δικαίωμα ελεύθερης επικοινωνίας με τους κρατούμενους καθώς και με κάθε άτομο, το οποίο θα είναι πρόθυμο να παράσχει σχετικές πληροφορίες για φαινόμενα κακομεταχείρισης ή βασανισμών.

Τέλος, μετά από κάθε επίσκεψη, η Επιτροπή θα συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για την έναρξη διαλόγου με τις εθνικές αρχές με στόχο τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών κράτησης.

Σχόλια