Συμβούλιο της Ευρώπης: Κριτική στην Κύπρο, για έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση των κομμάτων

0

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Ομάδας Κρατών Κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), οι κυπριακές αρχές πρέπει άμεσα να επιτείνουν τις προσπάθειες τους, για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Εκτιμώντας την πρόοδο των τελευταίων ετών στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, οι εμπειρογνώμονες της GRECO κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος «δεν αξιοποίησε τον επιπλέον χρόνο που της δόθηκε» από τη δημοσίευση των προηγούμενων αξιολογήσεων, προς την κατεύθυνση υιοθέτησης «κατάλληλων μέτρων», για την καταπολέμηση των σχετικών με τη διαφθορά πρακτικών.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι η πρόοδος όσον αφορά τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων είναι μέχρι στιγμής «αργή, αν και η Κύπρος έχει εμφανώς δεσμευτεί για την εφαρμογή τροποποιήσεων, στα πλαίσια βελτίωσης της εποπτείας και της διαφάνειας της πολιτικής χρηματοδότησης».

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι, από το 2011, έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά μόνο δύο από τις οκτώ συστάσεις, τις οποίες είχε απευθύνει η GRECO στην Κυπριακή Δημοκρατία.