Συμβούλιο της Ευρώπης: Ομάδα εφαρμογής της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας εναντίον γυναικών

0

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προχώρησε την περασμένη Δευτέρα στο διορισμό των μελών μίας ομάδας, η οποία είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας εναντίον Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Οι πρώτες δεκαπέντε χώρες οι οποίες επικύρωσαν τη συγκεκριμένη Σύμβαση, ανέδειξαν, μέσω επιτροπής, δέκα ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αποτελούν τα μέλη της ομάδας δράσης κατά της βίας εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(GREVIO).Η GREVIO θα παρακολουθεί τη δράση των κυβερνήσεων, όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης, δημοσιεύοντας εκθέσεις και αναφορές σχετικά με την πρόοδο των κρατών και απευθύνοντάς τους σχετικές συστάσεις συμμόρφωσης.

Η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Gabriella Battaini-Dragoni, δήλωσε μετά την ανάδειξη των μελών της GREVIO: «Η αληθινή δοκιμασία ξεκινά τώρα, με την θέση σε ισχύ της Σύμβασης. Το έργο σας σε αυτό τον τομέα θα είναι καθοριστικό».
 

Σχόλια