Συμβούλιο της Ευρώπης: Παράνομες οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας το 2010

0

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα δύο αποφάσεις της που εκδόθηκαν το Μάιο μετά από προσφυγές που είχαν κατατεθεί το 2011 από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Προβλέπεται ότι δύο εκ των βασικών ανατροπών που πραγματοποιήθηκαν στις εργασιακές σχέσεις και συγκεκριμένα, η δυνατότητα απόλυσης χωρίς προειδοποίηση ακόμα και ένα χρόνο μετά την πρόσληψη καθώς και η μείωση του κατώτατου μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών στα 2/3 του εθνικού κατώτατου μισθού συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (European Social Charter).

Ειδικότερα, το Συμβούλιο έκρινε ότι η παράταση της δοκιμαστικής περιόδου που παρέχει τη δυνατότητα στον εργοδότη για απροειδοποίητη απόλυση βρίσκεται σε αντίθεση με ρήτρα του Χάρτη που αναγνωρίζει το δικαίωμα του εργαζομένου σε ειδοποίηση εντός ενός λογικού και εύλογου χρονικού διαστήματος, πριν αυτός απολυθεί.

Ακόμα, η μείωση του κατώτατου μισθού των νέων σημαίνει αυτόματα ότι αυτός πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας καθώς υπολογίζεται ότι οι αποδοχές δε θα ξεπερνούν τα 580 ευρώ μηνιαίως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Luis Jimena Quesada επισήμανε τον παράνομο χαρακτήρα των ρυθμίσεων και σημείωσε ότι οι αποφάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα συνδικάτα της χώρας ώστε να κινηθεί η νομική διαδικασία, αλλά και από τα ίδια τα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα.

Να υπογραμμίσουμε ότι η Επιτροπή του Συμβουλίου δεν έχει την εξουσία να επιβάλει τα πορίσματά της και οι εν λόγω αποφάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Παρ’ όλα αυτά, έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις σχετικές εκθέσεις που έχει συντάξει στο Συμβούλιο της Ευρώπης όπου συμμετέχουν τα 47 κράτη-μέλη, το οποίο είναι αρμόδιο να υιοθετήσει ψήφισμα με το οποίο θα υποχρεώσει τη χώρα μας να καταργήσει τις επίμαχες ρυθμίσεις.

Έγγραφα Αποφάσεων [Links]: No65, No66