Συμβούλιο της Ευρώπης: Σε έξαρση ο υπερπληθυσμός των φυλακών στην Ευρώπη

0

Σύμφωνα με τις ετήσιες στατιστικές έρευνες SPACE I και SPACE II, του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά κράτη απέτυχαν να μειώσουν τον υπερπληθυσμό των φυλακών, παρά την αύξηση των κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, από το 2011 έως το 2012, παρά τη μείωση των κρατουμένων κατά 90.000 άτομα, ο υπερπληθυσμός παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα.
Τα κράτη που φαίνεται να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σύμφωνα με το Συμβούλιο, είναι η Ιταλία, η Κύπρος, η Σερβία, η Ουγγαρία, και το Βέλγιο.
Οι εκθέσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα δικαστήρια επιβάλουν σε μεγάλο βαθμό αποφάσεις με στερητικές της ελευθερίας ποινές, πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο το 20% των κρατουμένων, εκτίουν ποινές μικρότερες του ενός έτους.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, πολλές χώρες δεν προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή εναλλακτικών ποινών, εκτός της φυλάκισης.  
Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλοι φορείς, όπως η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT), έχουν συστήσει στα κράτη – μέλη που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, να εφαρμόζουν τη φυλάκιση μόνο όταν κρίνεται αναγκαία και καλούν τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε ευρύτερη χρήση των εναλλακτικών ποινών, όπως η κοινωνική εργασία, ο περιορισμός της κυκλοφορίας και η ηλεκτρονική παρακολούθηση.

Η κλοπή (20 %) και η διακίνηση ναρκωτικών (17 %) παρέμειναν τα πιο συχνά αδικήματα, για τα οποία οι κρατούμενοι είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση, ενώ 13% των κρατουμένων βρίσκονται στη φυλακή για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα SPACE διεξάγεται για το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το  Ινστιτούτο Εγκληματολογίας  και  Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Λωζάνης.