Συμβούλιο της Ευρώπης: σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ από εννέα χώρες

0

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εγκρίνοντας έκθεση που κατέθεσε ο Ουκρανός βουλευτής, Serhii Kivalov  επισήμανε ότι η Ελλάδα και οκτώ ακόμα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσιάζουν ανησυχητική καθυστέρηση στην εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ουκρανία αντιμετωπίζουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα στα εθνικά δικαιοδοτικά τους συστήματα με αποτέλεσμα την καθυστερημένη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αρμόδιας Επιτροπής.
Να σημειωθεί ότι η έκθεση θα έλθει προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εντός του 2013 και οι κυβερνήσεις των χωρών θα κληθούν να λάβουν άμεσα μέτρα για την τροποποίηση διατάξεων της εσωτερικής τους νομοθεσίας προκειμένου να επιλυθούν με αυτό τον τρόπο τα υπάρχοντα προβλήματα στα εθνικά δικαστικά συστήματα.

 

Σχόλια