Συμβούλιο της Ευρώπης: Συστάσεις σχετικά με τα ρατσιστικά φαινόμενα

0

Συστάσεις προς μια σειρά χωρών, σχετικά με τον περιορισμό των φαινομένων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, απηύθυνε το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ειδικότερα, η Επιτροπή του Συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας δημοσίευσε επικριτικές εκθέσεις για τη Φιλανδία, την Πορτογαλία και το Σαν Μαρίνο, προτρέποντας τις αρμόδιες αρχές των τριών χωρών να λάβουν μέτρα προς την κατεύθυνση του περιορισμού των φυλετικών και λοιπών διακρίσεων. Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για την αναποτελεσματική προστασία κοινωνικών μειονοτήτων στη Φιλανδία, για το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης του ρατσισμού στον Σαν Μαρίνο και για τις πλημμελείς έρευνες καταγγελιών ρατσιστικής βίας στην Πορτογαλία.
Η Επιτροπή έδωσε στις τρεις χώρες περιθώριο δύο ετών, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, μετά το πέρας των οποίων θα επανέλθει στο θέμα με σχετική έκθεση αξιολόγησης.