Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

0

Ολοκληρώθηκαν στο Λουξεμβούργο, οι εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αναστάσης Παπαληγούρας. Στο συμβούλιο οι συμμετέχοντες Υπουργοί αξιολόγησαν τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της απόφασης-πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

Ο κ. Παπαληγούρας τόνισε την ανάγκη διατήρησης στην εθνική νομοθεσία των πολιτικών λόγων άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος και σημείωσε ότι ο σχετικός νόμος που ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, τον Ιούλιο του 2004, προσδιορίζει τη νομοθετική βούληση της χώρας για το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη διατήρησης των σχετικών ρυθμίσεων στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτεί ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων, και όχι την υπαγωγή τους στις αρμοδιότητες του πρώτου πυλώνα, που συνεπάγεται λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.

Σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία, ο κ. Παπαληγούρας υποστήριξε την εισήγηση της Προεδρίας του Συμβουλίου που αποδέχεται το αρχικό σχέδιο, όπως είχε εκπονηθεί επί Ελληνικής Προεδρίας και επισήμανε ότι «το κρίσιμο είναι να καταπολεμηθεί το νοσηρό φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ενώ παράλληλα να λαμβάνονται υπ όψιν οι εθνικές ιδιαιτερότητες και τα κοινωνικά δεδομένα κάθε κράτους-μέλους».