Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το FBI, το 2011 σημειώθηκε σημαντική μείωση της εγκληματικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του FBI, καταγράφηκε μείωση των εγκλημάτων βίας και των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, κατά 3,8% και 0,5% αντίστοιχα. Σημειώνεται δε, ότι είναι η πέμπτη συνεχής χρονιά κατά την οποία παρατηρείται μείωση των εγκλημάτων βίας και η ένατη όσον αφορά τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στην σχετική ετήσια έκθεση του FBI, στην οποία εμπεριέχονται στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Uniform Crime Reporting (UCR) Program». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή του νόμου, και στα σχετικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για τον αριθμό των συλλήψεων και τις καταγεγραμμένες καταγγελίες για αδικήματα.

Τα συμπεράσματα της έρευνας του FBI έρχονται σε αντίθεση με την αντίστοιχη έκθεση [Link] του Γραφείου Στατιστικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας και η οποία στηρίχθηκε σε δεδομένα της Εθνικής Έρευνας για τα θύματα εγκληματικών πράξεων (National Crime Victimization Survey).

Σύμφωνα με την τελευταία αυτή έκθεση καταγράφεται αύξηση των αντίστοιχων εγκληματικών πράξεων, ωστόσο, όπως τονίζει το FBI, οι δύο εκθέσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες. Ειδικότερα, οι δύο εκθέσεις βασίζονται σε διαφορετική μεθοδολογία, εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και, κυρίως, τα εγκλήματα ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην κάθε μία.