Συμφωνία ΕΕ – Ιαπωνίας κατά του λαθρεμπορίου τσιγάρων

0

Συμφωνία 15ετούς ισχύος για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης τσιγάρων υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η JT International (Japan Tobacco).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με 26 συμβαλλόμενα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης[, και η JT International (JTI), ανακοίνωσαν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει αποτελεσματικό μηχανισμό για την καταπολέμηση του μελλοντικού λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης τσιγάρων.

Βάσει της συμφωνίας, η JTI θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υπηρεσία της για την καταπολέμηση της απάτης (OLAF) και με τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή του νόμου, προκειμένου να συμβάλλει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης τσιγάρων.

Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει την καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών από μέρους της JTI, τα οποία θα ανέλθουν συνολικά σε 400 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε ετών.

«Η συγκεκριμένη συμφωνία αποβαίνει προς όφελος της ΕΕ, επειδή προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά της», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

«Το λαθρεμπόριο και η παραποίηση/απομίμηση προϊόντων συνιστούν απάτη που βλάπτει τους πάντες: τις κυβερνήσεις, τους καταναλωτές και τις νομοταγείς επιχειρήσεις. Αυτή η νέα συμφωνία θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών να καταπολεμούν την παράνομη εμπορία τσιγάρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα κάθε χρόνο την απώλεια σημαντικών φορολογικών και τελωνειακών εσόδων. Στέλνει ισχυρό μήνυμα στον κόσμο ότι οι συμφωνίες μεταξύ αρχών και βιομηχανίας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου έχουν αποτελέσματα και συνεπάγονται σημαντικά οφέλη», ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος για την καταπολέμηση της απάτης, Σιμ Κάλας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η παραποίηση/απομίμηση και οι λοιπές μορφές λαθρεμπορίου δημιουργούν μία παράλληλη, παράνομη αλυσίδα εφοδιασμού, που καταπατά και θέτει σε κίνδυνο τα νόμιμα δίκτυα διανομής και ανταγωνίζεται με αθέμιτο τρόπο τα γνήσια προϊόντα, τα οποία διανέμονται διαμέσου νόμιμων δικτύων.

Κατά τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο του λαθρεμπορίου τσιγάρων της JTI έχει περιορισθεί σημαντικά, αλλά κατά την ίδια χρονική περίοδο η παραποίηση/απομίμηση τσιγάρων έχει μετατραπεί σε διογκούμενη απειλή για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της.

Σχόλια