Συμφωνία Ελβετίας και Ευρωπακής Ένωσης αίρει το τραπεζικό απόρρητο

0

Στην άρση του τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας, για όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της αυτόματης ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών από το 2018, οδηγεί η σχετική Συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελβετία, στις 27 Μαΐου 2015.

Αυτό διευκρινίζει με σχετική απάντησή του προς τον Έλληνα Ευρωβουλευτή κ.Δ.Παπαδημούλη, ο Επίτροπος Οικονομικών, Νομισματικών και Φορολογικών Υποθέσεων, Π. Μοσκοβισί.

Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο Δ. Παπαδημούλης έθεσε το θέμα της φορολογικής συμφωνίας που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελβετία, με αντικείμενο την «αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους Ευρωπαίους καταθέτες σε ελβετικές τράπεζες», η οποία θα αντικαθιστούσε τη «διμερή συμφωνία για τη Φορολόγηση Καταθέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, που ισχύει από το 2005»
                                    
Στην ερώτηση του ζητά από την Κομισιόν να πληροφορηθεί εάν “υπάρχει η δυνατότητα, με βάση την υπό έγκριση Συμφωνία ΕΕ – Ελβετίας, για παροχή φορολογικών και τραπεζικών πληροφοριών Ευρωπαίων πολιτών για παρελθόντα έτη, στα πρότυπα των ρυθμίσεων της αντίστοιχης συμφωνίας ΗΠΑ-Ελβετίας», καθώς επίσης και εάν «σκοπεύει να προτείνει στο Συμβούλιο ένα σχέδιο για τον συστηματικό έλεγχο των φαινομένων φοροδιαφυγής Ευρωπαίων πολιτών, μέσω του τραπεζικού απορρήτου των ελβετικών τραπεζών”.

Στην απάντησή του ο κ. Μοσκοβισί, αφού ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή ότι «η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν στις 27 Μαΐου 2015 μια συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών- αφού πρώτα θεσπίσουν το σχετικό νομικό πλαίσιο-  η οποία αφορά ολόκληρο το φάσμα χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε ετήσια βάση από το 2018», σημειώνει ότι «η νέα συμφωνία θέτει τέρμα στο τραπεζικό απόρρητο στην Ελβετία για τους κατοίκους της ΕΕ» και απαντώντας για τις δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών παρελθόντων ετών, αναφέρει ότι «Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την ανταλλαγή των πληροφοριών κατόπιν σχετικού αιτήματος”.

Σχόλια