Συμμετοχή Ιρλανδίας και Βρετανίας στην προσπάθεια αναμόρφωσης των ευρωπαϊκών πτωχευτικών κανόνων

0

Τα δύο κράτη ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συνεισφέρουν στις εργασίες αναμόρφωσης των οικείων διατάξεων, γεγονός που ικανοποίησε την Κομισιόν. «Με περίπου 200.000 επιχειρήσεις σε πτωχευτική διαδικασία σε όλη την ΕΕ και απώλεια 1.7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας λόγω πτωχεύσεων μόλις πέρυσι, δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε ως προς την θέσπιση νέων κανόνων. Χαίρομαι που βλέπω ότι τόσο η Ιρλανδία όσο και η Βρετανία αναγνώρισαν την σημασία ανάπτυξης ενός νέου, πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις νομοθετικού πλαισίου το οποίο επικεντρώνεται στην στήριξη των επιχειρήσεων προς ανάκαμψη, όταν ανακύπτουν δυσκολίες», παρατήρησε η Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, Viviane Reding.

Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας χρονολογείται από το 2000. Ενόψει των αλλαγών του οικονομικού χάρτη και των νέων αναγκών η Επιτροπή έχει προτείνει τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες. Στόχος των νέων κανόνων θα είναι να παρέχουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια προς τις επιχειρήσεις, να ρυθμίζουν με σαφήνεια ζητήματα δικαιοδοσίας ώστε να βελτιωθεί η σύγκλιση των οργάνων της πτωχευτικής διαδικασίας στις περιπτώσεις των διασυνοριακών πτωχεύσεων

Σχόλια