Συνεδρίαση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol

0

Στις εργασίες της 4ης συνεδρίασης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol, που πραγματοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι, συμμετείχε αντιπροσωπεία Ελλήνων βουλευτών αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Τσόγκα, Ιωάννη Σαρακιώτη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Θεόδωρο Παπαθεοδώρου. Η εκτελεστική διευθύντρια της Europol, κ. Catherine de Bolle, κεντρική ομιλήτρια της εν θέματι συνεδρίασης, έκανε απολογισμό των δραστηριοτήτων της Europol για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2019, ενώ παρουσίασε επίσης τις στρατηγικές προτεραιότητες και τον προγραμματισμό της για το διάστημα 2020-2022. Στην παρέμβασή της η κ. C. de Bolle αναφέρθηκε στην ανάγκη της συνολικής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στην Ευρώπη και τόνισε τη σημασία της ανάδειξης της Europol ως δικτύου παροχής τεχνογνωσίας και πληροφοριών προς τα κράτη μέλη, με έμφαση στην καινοτομία.

Ο κ. Τσόγκας στην παρέμβασή του ανέφερε ότι, παρόλο που στο Σχέδιο Προγραμματισμού 2020-2022 προβλέπεται η ίδρυση ενός Κέντρου Ταξιδιωτικών Πληροφοριών και ότι ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί το 2020, η έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκρεμεί και ως εκ τούτου ζήτησε να λάβει σχετική ενημέρωση από τη Europol για την πορεία του ζητήματος.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ανασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών λόγω της παράνομης μετανάστευσης, προτείνοντας παράλληλα την εκτεταμένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Europol και της Frontex, αλλά και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ασύλου (EASO), σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του ευρωσκεπτικισμού με πολιτικές που θα κάνουν τον Ευρωπαίο να αισθάνεται πιο ασφαλής στο σπίτι του.

Ο κ. Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στη σημασία της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης προσφύγων και μεταναστών, καθώς και στη συνεργασία με την Frontex, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας της Europol με τρίτες χώρες για την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, θέτοντας το ερώτημα αν οι τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη στρατηγική της Europol και αν η Europol έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τέτοιες πολιτικές συνεργασίας.

Ο κ. Σαρακιώτης, αναφερόμενος στον αυξανόμενο αριθμό και τη συχνότητα των παραβιάσεων δεδομένων που οδηγούν σε περισσότερες περιπτώσεις απάτης και παραχάραξης μη μετρητών μέσων, επισήμανε ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε., που διέπει την απάτη στις πληρωμές χωρίς μετρητά, καταρτίστηκε το 2001, οπότε απαιτείται νέα νομοθεσία για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των σημερινών αναγκών και των τεχνολογικών εξελίξεων και ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ενίσχυση των κανόνων που αφορούν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.