Συνέδριο για τη διαμεσολάβηση στην Ευρώπη πραγματοποιείται στη Λιθουανία

0

Συνέδριο με θέμα «Διαμεσολάβηση στην Ευρώπη: Σημερινές Προκλήσεις και Μελλοντικές Εξελίξεις» διοργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 24 και 25 Μαΐου 2007, στη Λιθουανία.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση κι ανάλυση εμπειριών από το χώρο της διαμεσολάβησης από διάφορες περιοχές της Ευρώπης (Δυτική, Κεντρική και Ανατολική).

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις Ομάδας Εργασίας των Εμπειρογνωμόνων, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαμεσολάβηση και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Θα συζητηθούν επίσης οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Σχόλια