Συνεργασία Ελλάδας, Αυστραλίας, Σουηδίας και Φινλανδίας για την αναθεώρηση του συστήματος κυρώσεων του ΟΗΕ

0

Οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας, της Αυστραλίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στα Ηνωμένα Έθνη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Watson του Πανεπιστημίου Brown της Νέας Υόρκης και την οργάνωση Compliance and Capacity International, ανέλαβαν πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του συστήματος κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος της αναθεώρησης είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της διεθνούς ειρήνης.

Η αναθεώρηση πρόκειται να διεξαχθεί μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2014 από τρεις ομάδες εργασίας, οι οποίες, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ασφαλείας και τις αρμόδιες ομάδες ειδικών, τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, άλλους σχετικούς οργανισμούς και τα κράτη-μέλη, θα εξετάσουν τις τρέχουσες πρακτικές επιβολής κυρώσεων και θα επεξεργαστούν προτάσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους.

Η πρώτη ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία της Αυστραλίας, θα εξετάσει τις ευκαιρίες για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των κυρώσεων στο γενικότερο σύστημα λειτουργίας των Ηνωμένων Εθνών και στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, εντός και εκτός του ΟΗΕ.

Η δεύτερη ομάδα, υπό την προεδρία της Σουηδίας, θα ασχοληθεί με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και άλλων εργαλείων στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας για την εξασφάλιση της διεθνούς ασφάλειας, όπως ο έλεγχος των όπλων και οι μηχανισμοί αφοπλισμού και οι θεσμοί διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης.

Η τρίτη ομάδα, υπό την προεδρία της Ελλάδας, θα προσδιορίσει ευκαιρίες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων ως εργαλείου για την καταπολέμηση των σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η πρωτοβουλία της αναθεώρησης του συστήματος κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάστηκε σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, παρουσία και του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Γιαν Έλιασον.

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, ο αναπληρωτής γγ του διεθνούς Οργανισμού επεσήμανε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα κυρώσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας από την πλευρά των κρατών – μελών για την επιτυχία του συστήματος.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «οι κυρώσεις δεν έχουν μόνο χαρακτήρα τιμωρίας αλλά μπορούν, σε πολλές περιπτώσεις, να διευκολύνουν σε περιόδους μεταβατικές».