Σύσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης στο Δουβλίνο την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου

0

Συγκεκριμένα στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται η αναμόρφωση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ρύθμιση των διασυνοριακών πτωχεύσεων και η προώθηση ευρωπαϊκών κανόνων εναντίον των ξενοφοβικών και ρατσιστικών εγκλημάτων. Η Κομισιόν είχε προτείνει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων από τον Ιανουάριο του 2012, ενώ το ζήτημα είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Στην αυριανή συνάντηση θα συζητηθεί ιδίως το ζήτημα των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε κάθε κράτος για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και η περίπτωση εξαίρεσης των ιδιωτών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυστηρώς για προσωπικές δραστηριότητες από το πεδίο εφαρμογής των σχετικών κανόνων (“household exemption”). Ο εκσυγχρονισμός του δικαίου που διέπει τις διασυνοριακές πτωχεύσεις θα αποτελέσει επίσης θέμα προς συζήτηση από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης των κρατών-μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει το Δεκέμβριο την προσαρμογή του Κανονισμού για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις στο οικονομικό κλίμα της εποχής, ώστε να δοθεί έμφαση στην στήριξη της επιχείρησης με οικονομικές δυσχέρειες αντί της ρευστοποίησής τους, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συμφέροντα των πιστωτών.

Σχόλια