Συστάσεις προς την Ουγγαρία, για βελτίωση του νομικού πλαισίου των ΜΜΕ

0

Αν και οι προσπάθειες βελτίωσης του νομικού πλαισίου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στην Ουγγαρία βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ανάγκη βαθύτερων αλλαγών, σύμφωνα με τις συστάσεις της “Επιτροπής της Βενετίας” του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται στις συστάσεις της ομάδας συνταγματολόγων της Επιτροπής, αν και είναι θεμιτή η θέση ορισμένων περιορισμών στα σχετικά δημοσιεύματα και η καταπολέμηση των συκοφαντιών και της ρητορικής μίσους, εκ μέρους της ουγγρικής κυβέρνησης, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη επαρκούς χώρου για ελεύθερη συζήτηση, σχετικά με ζητήματα δημοσίου συμφέροντος.

Επίσης, στους ουγγρικούς Νόμους περί Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θα πρέπει να ορίζεται ρητώς, ότι η γνωστοποίηση των δημοσιογραφικών πηγών επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής εντολής, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, και μόνο όταν όλα τα υπόλοιπα εύλογα μέσα απόκτησης των σχετικών πληροφοριών έχουν εξαντληθεί.

Επιπλέον, η επιβολή υψηλών προστίμων και προσωρινού αποκλεισμού σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκ μέρους του ουγγρικού Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης, πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, και οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου να μην είναι άμεσα εκτελεστές.

Τέλος, η Επιτροπή της Βενετίας προτείνει την αύξηση της ανεξαρτησίας του Συμβουλίου, μέσω της τροποποίησης των κανόνων διορισμού των μελών του, καθώς με το ισχύον νομικό πλαίσιο υφίσταται κίνδυνος ορισμένοι υποψήφιοι να επιλέγονται κυρίως λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων, ετεροκαθορίζοντας έτσι τη στάση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.