Συζητείται στα Σκόπια το νομοσχέδιο για τη χρήση των σημαιών των εθνοτικών κοινοτήτων

0

Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της σκοπιανής Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη χρήση των σημαιών των εθνοτικών κοινοτήτων της ΠΓΔΜ, το οποίο και αποτελεί την τελευταία υποχρέωση της κυβέρνησης της χώρας βάσει της Συμφωνίας της Οχρίδας, η οποία ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κυρίαρχης και των άλλων εθνοτικών κοινοτήτων της χώρας.

Πρόταση της κυβέρνησης είναι η ανάρτηση των σημαιών των εθνοτικών κοινοτήτων, μαζί με την κρατική, στα κυβερνητικά κτίρια και τα πολιτιστικά και άλλα δημόσια ινστιτούτα, στις περιοχές όπου μια εθνοτική κοινότητα αποτελεί το 50% του πληθυσμού. Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, η ψήφιση του νομοσχεδίου θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, στην άμβλυνση της έντασης μεταξύ των εθνοτήτων και στη διασφάλιση του σεβασμού των νόμων εκ μέρους των εθνοτήτων.

Ωστόσο, έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις των αντιπολιτευόμενων κομμάτων που χαρακτηρίζουν προβληματική την ανάρτηση της σημαίας μιας ξένης χώρας δίπλα σε αυτή της ΠΓΔΜ στα κυβερνητικά και άλλα δημόσια κτίρια και οι αντιρρήσεις τους επικεντρώνονται κυρίως στη θέση που τηρούν η αλβανική και η τουρκική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν κατατεθεί 50 τροπολογίες.

Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ έχει τη στήριξη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.