Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για το θέμα της ασφάλισης της αστικής ευθύνης των Πλοιοκτητών

0

Το θέμα της ασφαλιστικής ευθύνης των μεταφορέων στις θαλάσσιες εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος, αναμένεται να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν όψει της ψήφισης κανονισμού που ενσωματώνει στο κοινοτικό δίκαιο τη «Σύμβαση των Αθηνών του 2002».

Ωστόσο, μία τροπολογία που συζητείται στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου κάνει λόγο για διετή παράταση εφαρμογής του Κανονισμού, η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν από την άμεση εφαρμογή του κανονισμού κυρίως στις μικρές ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν το κόστος ασφάλισης.

Ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος θα θέσει σε ισχύ τη «Σύμβαση των Αθηνών του 2002», ουσιαστικά επεκτείνει και στην εσωτερική επιβατηγό ναυτιλία τα πολύ υψηλά όρια κάλυψης, τα οποία αυξάνουν υπερβολικά το κόστος ασφάλισης.

Μέχρι στιγμής μόνο ένα P&I Club στο Λονδίνο δηλώνει ότι μπορεί να παράσχει την κάλυψη αυτή σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο ευρωβουλευτής Paolo Costa στην εισηγητική του έκθεση περί παράτασης της εφαρμογής του υπό ψήφιση κανονισμού.

Η «Σύμβαση των Αθηνών του 2002» σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, η οποία εγκρίθηκε την 1η Νοεμβρίου 2002, εισάγει υποχρεωτική ασφάλιση για την κάλυψη επιβατών επί των πλοίων, ενώ καθορίζει το ανώτατο όριο, μέσα στα πλαίσια του οποίου μπορούν να κινηθούν τα εθνικά δικαστήρια κατά την επιδίκαση των αποζημιώσεων για θάνατο, βλάβες ή ζημίες.

Σχόλια