ΕΕ: Σχέδιο νέας Οδηγίας για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αναλύονται οι προβλέψεις της υπό ψήφισης Οδηγίας κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ειδικότερα η πρόβλεψη για την καταγραφή όλων των στοιχείων ταυτότητας των ιδιοκτητών επιχειρήσεων σε ειδικά μητρώα σε όλα τα κράτη της ΕΕ. Τα κεντρικά μητρώα θα είναι προσβάσιμα τόσο στις Αρχές όσο και στις τράπεζες καθώς και σε άτομα με σχετικό έννομο συμφέρον σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαφθοράς και φορολογικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιογράφων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου την Τρίτη, η νέα Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχει ως στόχο να συμβάλει στην καταπολέμηση των φορολογικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επίσης, εγκρίθηκαν νέοι κανόνες για να καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Η Τέταρτη Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα υποχρεώσει για πρώτη φορά τα κράτη-μέλη της ΕΕ να διατηρούν εθνικά μητρώα με πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων, καθώς και των καταπιστευμάτων. Η σχετική πρόβλεψη περί κεντρικών εθνικών μητρώων δεν είχε περιληφθεί στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά συμπεριλήφθηκε στο τελικό κείμενο της Οδηγίας από τους ευρωβουλευτές κατά τις διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, το κείμενο της Οδηγίας απαιτεί από τις τράπεζες, τους ορκωτούς ελεγκτές, τους δικηγόρους, τους κτηματομεσίτες και τα καζίνο να είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με ύποπτες συναλλαγές, που πραγματοποιούνται από τους πελάτες τους.

Η συμφωνία για το κείμενο της Οδηγίας πρέπει να εγκριθεί ακόμα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο και στη συνέχεια από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Μετά την ψήφισή της, τα κράτη-μέλη θα έχουν προθεσμία δύο ετών για να ενσωματώσουν την Οδηγία κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο εθνικό τους δίκαιο.

Σχόλια