Σχέδιο πρόσβασης των νέων στη δικηγορία και χωρίς πτυχίο προωθεί η βρετανική κυβέρνηση

0

Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Matthew Hancock, στόχος είναι η ενίσχυση των προγραμμάτων μαθητείας για νέους χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ώστε με τη συμπλήρωση ορισμένων ετών να μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένα “τεχνικά” επαγγέλματα, για τα οποία απαιτείται πτυχίο.

Το πλάνο της κυβέρνησης στοχεύει στη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών των νέων, χωρίς πανεπιστημιακό δίπλωμα. Με το ισχύον καθεστώς η πρόσβαση στα επαγγέλματα του λογιστή ή του νομικού σύμβουλου προϋποθέτει τριετή ακαδημαϊκή εκπαίδευση, άσκηση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Η πρόταση της βρετανικής κυβέρνησης στηρίζεται στην ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων ανώτερων προγραμμάτων μαθητείας (higher apprenticeships), ώστε με τη συμπλήρωση ορισμένων ετών στο πρόγραμμα να αναγνωρίζονται στους μαθητευόμενους ισότιμα επαγγελματικά προσόντα, όπως και στους κατόχους πανεπιστημιακού τίτλουυ, στο αντίστοιχο “τεχνικό” αντικείμενο.

O Hancock ανακοίνωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη δώσει πακέτο χρηματοδότησης ύψους 25 εκατομμυρίων λιρών σε 30 εργοδότριες εταιρείες για τη διαμόρφωση και ενίσχυση των σχετικών προγραμμάτων, ενώ κάλεσε για ευρύτερη συμμετοχή των εργοδοτών-επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Σχόλια