Σχέδιο προυπολογισμού της ΕΕ για το 2015

0

Πρόκειται για μια συμφωνία που θα ανακόψει την πολιτική λιτότητας που εφαρμόστηκε στην ΕΕ από το 2008, αμέσως μετα το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2015, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί επίσης από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προβλέπει το ποσό των 175 δις δολαρίων για μια σειρά δαπανών.

Στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2015, εμφανίζεται αύξηση της τάξης του 38% σε δαπάνες έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης, ενώ για τις δαπάνες διοίκησης προβλέπεται το ποσό των 11 δις δολαρίων. Τέλος, 2,3 δις δολάρια αναμένεται να δαπανηθούν στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της δικαιοσύνης.

Το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού αναμένεται να έχει ψηφισθεί – εγκριθεί μέχρι τα Χριστούγεννα.
 

Σχόλια