Σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για ενισχυμένη προστασία των μαρτύρων από το 2013

0

Οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί στην υπηρεσία “UK Protected Persons Service”, στόχος της οποίας θα είναι η διαφύλαξη των μαρτύρων και η καταπολέμηση του εκφοβισμού από τις οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, πάνω από το ένα τέταρτο των διώξεων που δεν προχώρησαν σε δίκη πέρυσι οφείλονταν στην απροθυμία και το φόβο των μαρτύρων να καταθέσουν.

Το νέο εγχείρημα θα διευκολύνει τον συντονισμό των επιμέρους αστυνομικών υπηρεσιών και θα ενισχύσει το πλαίσιο προστασίας των μαρτύρων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου για την προστασία τους κρίνεται απαραίτητη η μετεγκατάσταση σε άλλο μέρος της χώρας και η αλλαγή ταυτότητας. «Οι μάρτυρες είναι οι αφανείς ήρωες της κοινωνίας, ιδίως αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια. Δεν υπάρχουν επαρκή λόγια ευχαριστίας για το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν στην απόδοση της δικαιοσύνης.

Είναι σαφές πως σε κάθε μάρτυρα για τον οποίο τίθεται κίνδυνος ζωής θα πρέπει να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία. Η υπηρεσία “UK Protected Persons Service” θα διασφαλίσει ότι αυτοί που έχουν ανάγκη θα λάβουν ειδική προστασία και υποστήριξη όπου και αν βρίσκονται στη Βρετανία», σχολίασε η βουλευτής Helen Grant.

Σχόλια