Τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα τυχερά παιχνίδια, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμοδίου Επιτρόπου της Ε.Ε.

0

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, Charlie McCreevy, στη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια του Στρασβούργου και απαντώντας σε σχετική ερώτηση εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας, υποστήριξε ότι τα 25 κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την ευθύνη διαφάνειας και λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών (lotteries).

Ο Επίτροπος τόνισε ότι τα κράτη μέλη καλούνται να λαμβάνουν μέτρα, σε ό,τι αφορά τα τυχερά παιχνίδια, τα οποία πρέπει να είναι υποχρεωτικά, αναλογικά και χωρίς διακρίσεις, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται αλλαγή καθεστώτος και απελευθέρωση της αγοράς, αφού δεν καλύπτεται από νομική βάση εντός της Ε.Ε.

Παράλληλα τόνισε ότι ο αποκλεισμός των τυχερών παιχνιδιών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι κάτι που τον βρίσκει σύμφωνο, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα, ότι «δεν υπάρχει συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία που να διέπει το καθεστώς των τυχερών παιχνιδιών».

Με τις απόψεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου συντάχθηκε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μανώλης Μαυρομμάτης, ο οποίος στην παρέμβασή του τόνισε ότι σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου, αλλά και των Συνόδων Κορυφής, «εξαιρούν από τις μέχρι τώρα οδηγίες υπηρεσιών, τα τυχερά παιχνίδια», δεδομένου ότι τυχόν απελευθέρωση της αγοράς τους, μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση του συστήματος στήριξης αθλητισμού στην Ευρώπη.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών υπάγεται ο έλεγχος, ενώ στην Ελλάδα διατηρείται το υπάρχον καθεστώς όπου ο Ο.Π.Α.Π. έχει τον πλήρη έλεγχο της οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.

Σχόλια