Τα πλεονεκτήματα του γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια

0

Τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται στους εργαζόμενους με αφορμή το γάμο τους δικαιούνται και οι ομόφυλοι συνάδερφοί τους που συνάπτουν αστικά σύμφωνα αλληλεγγύης (PACS), όταν ο γάμος ομοφυλόφυλων ζευγαριών δεν είναι εφικτός. Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται τα πλεονεκτήματα αυτά, σύμφωνα με την απόφαση [πλήρες κείμενο απόφασης PDF] το γεγονός συνιστά άμεση δυσμενή διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού.

Η απόφαση δικαιώνει τον Hay που εργάζεται στην Crédit agricole mutual. Την περίοδο των πραγματικών περιστατικών, η γαλλική νομοθεσία επέτρεπε τη σύναψη γάμου μόνο μεταξύ ετεροφυλων. Η συλλογικη σύμβαση εργασίας της εταιρείας χορηγεί στους μισθωτούς με αφορμή το γάμο τους ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως η άδεια γάμου και επίδομα γάμου. Ο Hay που είχε συνάψει αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης με τον ομόφυλο σύντροφό του, ζήτησε να επωφεληθεί τα πλεονεκτήματα και η εταιρεία αρνήθηκε.

Ο Hay αμφισβήτησε την απόρριψη του αιτήματός του ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Το Cour de cassation (Γαλλία), ζήτησε από το Ευρωπαικό Δικαστήριο να διευκρινίσει αν η διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε άτομα που συνάπτουν PACS με άτομα του ιδιου φύλου συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, την οποία απαγορεύει το δίκαιο της Ένωσης στις εργασιακές σχέσεις.

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο στην απόφασή του διαπιστώνει ότι τα άτομα που συνάπτουν PACS, όπως ακριβώς και τα παντρεμένα ζευγάρια, υπέχουν στο πλαίσιο ακριβώς ορισμένου νομικού πλαισίου, αμοιβαία υποχρέωση για συμβίωση καθώς και αμοιβαία υλική βοήθεια και συνδρομή. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι κατά τον χρόνο των πραγματικών γεγονότων της κύριας δίκης, το PACS αποτελούσε τη μοναδική δυνατότητα που παρείχε το γαλλικό δίκαιο στα ομόφυλα ζευγάρια για να προσδώσουν στην ένωσή τους συγκεκριμένο και αντιτάξιμο σε τρίτους νομικό καθεστώς.

Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, η κατάσταση ατόμων που παντρεύονται και των ατόμων που μη έχοντας την ίδια δυνατότητα, συνάπτουν PACS είναι συγκρίσιμες σε ότι αφορά πλεονεκτήματα σε σχέση με θέματα αμοιβής και συνθηκών εργασίας.

Σχόλια