Ταχύτερη διακίνηση δικαστικών εγγράφων στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν

0

Έκθεση με στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ στον τομέα της διακίνησης εγγράφων στις διαδικασίες της αστικής δικαιοσύνης παρουσίασε η Κομισιόν.

Οι κανονισμοί αυτοί (Regulation (EC) No 1393/2007) [Link] σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ενδυναμώνουν την Ενιαία Αγορά συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής δικαιοσύνης στην ΕΕ και παρέχουν ισχυρά κίνητρα στις ευρωπαικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και εκτός εθνικών συνόρων.

Σύμφωνα με την Έκθεση, οι Ευρωπαικοι κανονισμοί βοήθησαν στην επιτάχυνση της υπηρεσίας εγγράφων ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, παρά τον διαρκώς αυξάνόμενο φόρτο εργασίας. Οι χρόνοι παράδοσης, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, έχουν παρουσίασει μείωση σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φιλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία.

Η έκθεση ακολουθεί την κατάργηση της διαδικασίας «exequatur» (κήρυξης εκτελεστότητας) στην ΕΕ που σημαίνει ότι δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε αστικά και εμπορικά θέματα, είναι δυνατόν να εκτελεστούν και σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς την ανάγκη γραφειοκρατικών διαδικασιών που ισχύουν ανάμεσα σε τρίτες χώρες.

Σχόλια