Τελεσίγραφο της ΕΕ στη Βρετανία για την ενσωμάτωση Οδηγιών ελεύθερης μετακίνησης

0

Τελευταία υπενθύμιση δόθηκε την προηγούμενη Πέμπτη στη Βρετανία από την Κομισιόν, όσον αφορά την παράλειψη της πρώτης να εναρμονίσει συγκεκριμένες πτυχές της εθνικής της νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή εμφανίστηκε ενοχλημένη με το γεγονός ότι ορισμένες βρετανικές διατάξεις νόμου θέτουν εμπόδια στην ελευθερία κίνησης προσώπων εντός της Ένωσης.

«Η Βρετανία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον φιλοξενεί περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους από άλλα κράτη-μέλη. Συνεπώς, είναι μεγάλη ανάγκη το βρετανικό δίκαιο να διασφαλίζει σε πολίτες άλλων κρατών της Ε.Ε. τα θεμελιώδη δικαιώματα που τους εγγυάται το ενωσιακό δίκαιο», αναφερόταν στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Κομισιόν.

Η Επιτροπή εστιάζει στο γεγονός ότι η Βρετανία δεν έχει λάβει ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία για να διασφαλίσει βασικές παραμέτρους του ενωσιακού δικαίου, περί ελευθερίας μετακίνησης των προσώπων. Για παράδειγμα, δεν δίνει ακόμη το δικαίωμα σε αλλοδαπά μέλη της οικογένειας ενός Ευρωπαίου πολίτη να εισέρχονται στη χώρα χωρίς βίζα, εφόσον συνοδεύονται από τον Ευρωπαίο πολίτη και φέρουν κάρτα παραμονής που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος της Ένωσης. Επιπλέον, η Βρετανία φαίνεται πως δεν έχει ακόμη ενσωματώσει ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν την ασφάλιση υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και τα δικαιώματα παραμονής της ευρύτερης οικογένειας ενός Ευρωπαίου πολίτη. Εφόσον η Βρετανία δεν συμμορφωθεί άμεσα, η Κομισιόν προτίθεται να προσφύγει στο ΔΕΕ.
 

Σχόλια