Τελευταία η Ελλάδα στην ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανόνων

0

Την πρώτη θέση κατέχει η Ελλάδα στην αδυναμία ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, από όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με σημερινή δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ποσοστό 2,4% των ευρωπαϊκών οδηγιών για την εσωτερική αγορά είναι ήδη εκπρόθεσμες, χωρίς ακόμη να έχουν μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη των 27 κρατών, είναι κατά μέσο όρο 0,9%. Στον αντίποδα, οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι η Δανία, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Λετονία.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαϊκών οδηγιών (57) που, είτε δεν μεταφέρθηκαν σωστά είτε δεν μεταφέρθηκαν εγκαίρως. Ακολουθούν η Πολωνία (51) και η Πορτογαλία (45).
Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Επιτροπή παρατηρεί μικρή μείωση του αριθμού των παραβάσεων στα κράτη μέλη, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Σύμφωνα με τον πίνακα των αποτελεσμάτων οι περισσότερες εκκρεμείς παραβάσεις αφορούν το Βέλγιο (111 υποθέσεις), την Ελλάδα (94 υποθέσεις) και την Ιταλία (92 υποθέσεις). Οι τομείς με τις περισσότερες παραβάσεις είναι το περιβάλλον και η “”φορολογία και τελωνειακή ένωση””.

Σχόλια