Τελική προειδοποίηση προς την Ιταλία για την επεξεργασία λυμάτων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε τελική προειδοποίηση στην Ιταλία για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Περίπου 299 μικρές και μεγάλες πόλεις έχουν χαρακτηριστεί ως μη πληρούσες τα πρότυπα της ΕΕ ως προς την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Οι χώροι ταφής (χωματερές) μη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων συνιστούν τη σημαντικότερη πηγή ρύπανσης των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων και η Ιταλία αντιμετωπίζει το φάσμα της προσαγωγής της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΚ).
Ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Τα μη επεξεργασμένα αστικά λύματα συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και για το περιβάλλον. Είναι αδιανόητο, οκτώ περίπου έτη μετά την λήξη της προθεσμίας, να μην έχει ακόμη συμμορφωθεί η Ιταλία με τη σημαντική αυτή νομοθεσία. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ικανοποιητικά επίπεδα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνω έκκληση στην Ιταλία να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα».
Σύμφωνα με την οδηγία του 1991, η Ιταλία όφειλε να εγκαταστήσει συστήματα για την ικανοποιητική αποκομιδή και επεξεργασία των λυμάτων αστικών συγκροτημάτων πληθυσμού άνω των 15.000, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2000.
Στις 9 Ιουλίου 2004 εστάλη στην Ιταλία πρώτη προειδοποιητική επιστολή, μετά από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες σημαντικός αριθμός μικρών και μεγάλων πόλεων δεν ήταν σύμμορφες με την οδηγία.
Μετά από επακόλουθη αξιολόγηση, η Επιτροπή θεωρεί ότι 299 οικιστικά συγκροτήματα δεν είναι ακόμη σύμμορφα και απέστειλε στην Ιταλία δεύτερη και τελική προειδοποίηση. Η Ιταλία διαθέτει δύο μήνες για να συμμορφωθεί.
Τη στιγμή εκείνη η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια