Τελική προειδοποίηση προς το Βέλγιο για παράβαση διατάξεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στο Βέλγιο τελική προειδοποίηση για υπόθεση λυμάτων, πριν την παραπέμψει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει στο Βέλγιο δεύτερη γραπτή προειδοποίηση για υπόθεση παράβασης των νομοθετικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν την επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Το 2004 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι καμία από τις περιφέρειες του Βελγίου δεν διέθετε επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Η δεύτερη προειδοποίηση ακολουθεί εκείνη που εστάλη στο Βέλγιο τον Ιανουάριο του 2006.

Εάν η Επιτροπή δεν θεωρήσει ικανοποιητική την απάντηση του Βελγίου, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει στη χώρα χρηματική ποινή.

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής:: «Είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλίσουν τα πυκνοκατοικημένα κράτη μέλη την ενδεδειγμένη επεξεργασία των λυμάτων που απορρίπτονται στο περιβάλλον. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία, τόσο για την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, όσο και για την υγεία των πολιτών. Παροτρύνω ένθερμα το Βέλγιο να θέσει άμεσα σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα για τον καθαρισμό των λυμάτων της χώρας.»