Τέλος βάζει το ΕΚ στην αυθαίρετη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

0

Η έκθεση του Βέλγου ευρωβουλευτή Χάτσινσον που υιοθετήθηκε την Τρίτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο επιχειρεί να βάλει τέλος στο φαινόμενο της αυθαίρετης μετεγκατάστασης επιχειρήσεων.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να ζητήσει πίσω τα χρήματα που έλαβαν επιχειρήσεις μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού, αλλά μετεγκαταστάθηκαν σε άλλη χώρα εντός επταετίας από τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης αλλά και να μην μπορούν να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις στο νέο τόπο των δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται από κοινοτικές ενισχύσεις για διάστημα επτά ετών.

Συγκεκριμένα, η έκθεση Χάτσινσον που προετοιμάστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητεί μεταξύ άλλων τα εξής:

– Επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

– Οι επιχειρήσεις που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις, ιδιαίτερα εκείνες που δεν τήρησαν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενισχύσεις αυτές, να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης μελλοντικά από ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών ενισχύσεων για διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασης.

– Την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στις επιχειρήσεις που έχουν επωφεληθεί από δημόσιες ενισχύσεις και οι οποίες μεταφέρουν το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης της ΕΕ, προκειμένου να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις που προκύπτουν από τις αναδιαρθρώσεις και τις μετεγκαταστάσεις, ζητώντας τον επαρκή εφοδιασμό του ώστε να καλύπτονται οι αποστολές που θα του ανατίθενται.

Σχόλια