Tεστ: Είσαι καλός Δικηγόρος;

0

 

Η Nancy Levit και ο Doug Linder, καθηγητές Νομικής του Πανεπιστημίου του Μισούρι, προσπαθώντας να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, κατέληξαν σε μία ιδιαίτερη σύνθεση δεξιοτήτων, στοιχείων προσωπικότητας και αξιών, οι οποίες αναλύονται στο βιβλίο τους “The Good Lawyer: Seeking Quality in the Practice of Law”.

Ολοκληρώστε το ακόλουθο τεστ για να δείτε αν γνωρίζετε κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν έναν καλό Δικηγόρο, όπως αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο “The Good Lawyer: Seeking Quality in the Practice of Law”.

Η αποτύπωση του τεστ έχει γίνει βάσει των προϋποθέσεων άσκησης του Δικηγορικού επαγγέλματος στην Αμερική. Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί μετάφραση μέρους του ερωτηματολόγιου από τον εν λόγω βιβλίο, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στον Αμερικανικό Δικηγορικό Σύλλογο. Το πλήρες ερωτηματολόγιο μπορείτε να βρείτε εδώ στα Αγγλικά.

Ερωτήσεις

1. Όσον αφορά στην εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης και στην κατανόηση των προβληματισμών ενός πελάτη σε μία αρχική συζήτηση, οι γυναίκες ή οι άνδρες Δικηγόροι είναι πιθανότερο να αποδώσουν καλύτερα;

α) Η απόδοση των δύο φύλων είναι ίση και στα δύο
β) Οι άνδρες αποδίδουν καλύτερα και στα δύο
γ) Οι γυναίκες αποδίδουν καλύτερα και στα δύο
δ) Οι άνδρες θα αφουγκραστούν καλύτερα τη συναισθηματική κατάσταση, ενώ οι γυναίκες είναι καλύτερες ακροάτριες

2. Όταν ένας δικηγόρος εκπροσωπεί έναν πελάτη για τον οποίο νοιάζεται βαθύτατα, τι είναι πιθανότερο;

α) Είναι πιθανότερο ότι ο δικηγόρος θα χρησιμοποιήσει μέσα εξαπάτησης ή να παραβιάσει τους κανόνες δεοντολογίας.
β) Είναι πιθανότερο ότι ο δικηγόρος θα πει την ιστορία του πελάτη του πειστικά και παραστατικά
γ) Και οι δύο εκδοχές (α και β)είναι πιθανές
δ) Καμία εκδοχή(α και β) δεν είναι πιθανή

3. Ποια ψυχολογική κατάσταση είναι πιθανότερο να εξωθήσει σε γενναίες, ηθικά ορθές πράξεις (με την επιλογή του δύσκολου, αλλά σωστού, δρόμου);

α) Η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου (ενσυναίσθηση)
β) Αισθήματα όπως ο θυμός, η αποστροφή, η ντροπή και οι ενοχές
γ) Οι δύο παραπάνω απαντήσεις έχουν τις ίδιες πιθανότητες να οδηγήσουν σε ηθικά ορθές πράξεις

4. Με ποιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, όταν εκδηλώνεται από μικρή ηλικία, καταδεικνύονται μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στη μετέπειτα σχολική και επαγγελματική ζωή;

α) Η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου (ενσυναίσθηση)
β) Γενναιότητα
γ) Τιμιότητα
δ) Αυτοπειθαρχία
ε) Δημιουργικότητα

5. Σύμφωνα με έρευνα, τι αποζητούν περισσότερο οι πελάτες από το Δικηγόρο τους;

α) Νομικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου
β) Η αμοιβή του να κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα
γ) Ιστορικό επιτυχίας στις υποθέσεις του
δ) Να τους δίνει την αίσθηση ότι ενδιαφέρεται για αυτούς και την υπόθεση τους

6.Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μπέρκλει, οι υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις των πρωτοετών φοιτητών νομικής είναι αντιστρόφως ανάλογες με ποιες δικηγορικές δεξιότητες;

α) Κοινωνική δικτύωση, επιχειρηματική ανάπτυξη και προσφορά στην κοινωνία
β) Η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου (ενσυναίσθηση), η ακεραιότητα και η ειλικρίνεια
γ) Δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων και διαχείρισης του άγχους
δ) Διαπραγμάτευση και υπεράσπιση

7.Σε άρθρο δημοσιευθέν το 1936, ο Αμερικανός Δικηγόρος, Clarence Darrow, συνιστά στους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητήσουν την εξαίρεση πιθανών ενόρκων, εάν είναι:

α) Γερμανοί, Σκανδιναβοί, Πρεσβυτεριανοί και Βαπτιστές
β) Άγγλοι, Ιρλανδοί Καθολικοί και Εβραίοι
γ) Αμερικανοί δεύτερης γενιάς ή Προτεστάντες
δ) Ανατολικό-Ευρωπαίοι, Μορμόνοι και Επισκοπιανοί

Απαντήσεις :

1. Το (γ). Οι γυναίκες Δικηγόροι είναι καλύτερες στην αξιολόγηση της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων, ενώ αποτελούν και καλύτερες ακροάτριες. Γενικά, οι γυναίκες αποδίδουν καλύτερα από τους άντρες σε τεστ συναισθηματικής ταύτισης με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου (ενσυναίσθησης)
, καταλαβαίνουν γρηγορότερα την ψυχολογική κατάσταση των άλλων μέσω ενδείξεων και διακόπτουν σπανιότερα τον συνομιλητή τους.

2.Το (γ). Όταν ένας Δικηγόρος ενδιαφέρεται πραγματικά για τον πελάτη του, είναι πιθανό να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην κατανόηση των ανησυχιών του πελάτη, εκθέτοντας έτσι πιο παραστατικά το ιστορικό της υπόθεσης του, ενώπιον του δικαστηρίου. Δυστυχώς όμως, από πρόσφατες έρευνες καταδεικνύεται ότι όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποιον για τον οποίο ενδιαφερόμαστε πολύ, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε απατηλά μέσα. Οι καλοί δικηγόροι πρέπει να φυλάσσονται από αυτή την τάση καταπάτησης των κανόνων για τους αγαπημένους τους πελάτες.

3. Το (β). Σύμφωνα με έρευνες, η ικανότητα συναισθηματικής ταύτισης με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου (ενσυναίσθηση) οδηγεί σε ηθικά ορθές πράξεις μόνο όταν η εν λόγω πράξη έχει μικρό προσωπικό κόστος. Αντιθέτως, οι γενναίες και ηθικές πράξεις έχουν συχνότερα ως αφορμή δυνατά αισθήματα, όπως ο θυμός, η αποστροφή, οι τύψεις και η ντροπή, ειδικά εάν το εν λόγω άτομο διέπεται από ισχυρό κώδικα ηθικής.

4. Το (δ). Στα πλαίσια πειράματος, δόθηκε η δυνατότητα σε τετράχρονα παιδιά να φάνε ένα ζαχαρωτό αμέσως, ή να ανταμειφθούν με δύο, εάν περιμένουν 15 λεπτά πριν το φάνε. Όσα παιδιά αντιστάθηκαν στον πειρασμό είχαν στη συνέχεια καλύτερους βαθμούς στο σχολείο και πιο επιτυχημένες καριέρες, άρα η αυτοπειθαρχία αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό για την επιτυχία στη δικηγορική καριέρα και γενικά στη ζωή.

5. Το (δ). Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι θέλουν να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και συμπόνια, να έχουν συχνή επικοινωνία με το δικηγόρο τους και να έχουν μαζί του μία σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Επίσης, δήλωσαν ότι οι σημερινοί δικηγόροι είναι «λιγότερο συμπονετικοί» από το παρελθόν.

6. Το (α). Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μόνο 8 από τις 26 βασικές ικανότητες ενός Δικηγόρου σχετίζονται με τους βαθμούς στη νομική σχολή. Ορισμένες δεξιότητες, όπως η δικτύωση, η επιχειρηματική ανάπτυξη και η προσφορά στην κοινωνία, ήταν μάλιστα αντιστρόφως ανάλογες με τους υψηλούς βαθμούς.

7. Το (α). Ο Darrow, ο οποίος ισχυριζόταν ότι οι ένορκοι βασίζουν τις ετυμηγορίες τους περισσότερο στην ηθική διαίσθηση παρά στη λογική, είχε ιδιαίτερη προτίμηση τους Ιρλανδούς ενόρκους. Οι ισχυρισμοί του Darrow ίσως περιείχαν κάποια δόση αλήθειας το 1936, όμως σήμερα οι δικηγόροι πρέπει να αποφεύγουν τέτοιου είδους στερεότυπα. Πάντως, αποτελεί γεγονός ότι η ηθική διαίσθηση των ενόρκων επηρεάζει κατά πολύ τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, άρα οι καλοί Δικηγόροι πρέπει να γνωρίζουν πως θα τους προσεγγίσουν.