Τετραετές σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά των ναρκωτικών για το 2009-2012» το οποίο προτείνει ευρύ φάσμα μέτρων που θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών από τη χρήση ναρκωτικών και για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά.
Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μια ευρωπαϊκή συμμαχία κατά των ναρκωτικών με σκοπό τη μείωση της ζημίας που προκαλείται από τα ναρκωτικά στην κοινωνία μας. Μέσω της ευρωπαϊκής συμμαχίας κατά των ναρκωτικών, η Επιτροπή επιδιώκει επίσης τη συνεργασία των κυβερνητικών φορέων, των δημόσιων υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων.
«Με πάνω από 2 εκατομμύρια προβληματικούς χρήστες ναρκωτικών στην ΕΕ, είναι πλέον καιρός να βοηθήσουμε τις ευάλωτες ομάδες, και ιδίως τους νέους, να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την εξάρτηση από τα ναρκωτικά» δήλωσε ο αντιπρόεδρος Ζακ Μπαρό αρμόδιος Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια και συμπλήρωσε, «Η ευρωπαϊκή συμμαχία κατά των ναρκωτικών θα κινητοποιήσει τους πολίτες της Ευρώπης να παίξουν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, δηλαδή με την πληροφόρηση και την ευρεία διάδοση των πρωτοβουλιών που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία μέχρι σήμερα».
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ έχει παραμείνει στάσιμη ή και έχει μειωθεί η χρήση ηρωίνης, καννάβεως και συνθετικών ναρκωτικών, η χρήση κοκαΐνης άρχισε να αυξάνεται σε αρκετά κράτη μέλη.
Ο συνολικός αριθμός ατόμων στην ΕΕ που κάνουν χρήση ναρκωτικών – ή έχουν κάνει χρήση κάποτε – υπολογίζεται σε 70 εκατομμύρια για την κάνναβη, σε τουλάχιστον 12 εκατομμύρια για την κοκαΐνη, 9,5 εκατομμύρια για την «έκσταση» και σε 11 εκατομμύρια για τις αμφεταμίνες, ενώ είναι γνωστό ότι τουλάχιστον μισό εκατομμύριο άτομα έχουν υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή με υποκατάσταση της ηρωίνης.
Υπάρχουν πάνω από δύο εκατομμύρια προβληματικοί χρήστες ναρκωτικών στην ΕΕ και περίπου 7.500 άτομα πεθαίνουν από υπερβολική δόση ναρκωτικών κάθε χρόνο.
Το σχέδιο δράσης 2009-2012 στηρίζεται στην υπάρχουσα προσέγγιση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών του 2005-2012 η οποία καθόρισε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πολιτικής κατά των ναρκωτικών με στόχο τη μείωση τόσο της προμήθειας όσο και της ζήτησης ναρκωτικών.

Οι πέντε κύριες προτεραιότητες του νέου σχεδίου δράσης περιλαμβάνουν τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών και την ευαισθητοποίηση του κοινού, την κινητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών, τη μείωση της προμήθειας ναρκωτικών, τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας και τη συμβολή στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου των ναρκωτικών.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά των ναρκωτικών για το 2009-2012 θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και αναμένεται να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.

Σχόλια