Την απομάκρυνση κατασκηνωτών του “Occupy London” αποφάσισε δικαστής

0

Οι κατασκηνωτές είχαν στηρίξει την παραμονή τους στην πλατεία ως εκδήλωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους περί ελευθερίας της έκφρασης, ελευθερίας συνάθροισης και ελευθερία της συνείδησης. Ο Δήμος του Λονδίνου με τη σειρά του είχε ισχυριστεί ότι η άσκηση των δικαιωμάτων των κατασκηνωτών προσβάλλει το δικαίωμα των υπολοίπων σε απρόσκοπτη διέλευση από την πλατεία και τους περιφερειακούς δρόμους, καθώς και το δημόσιο συμφέρον για τήρηση όρων καθαριότητας και υγιεινής στους δημόσιους χώρους. Στη στάθμιση που έκανε ο δικαστής δέχθηκε ότι εν προκειμένω συνέτρεχε λόγος περιορισμού του δικαιώματος των κατασκηνωτών βάσει του δημοσίου συμφέροντος που επικαλέστηκε ο Δήμος. Ένα δεύτερο στοιχείο που εξέτασε ήταν τα όρια του περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων, κατά πόσον δηλαδή η πλήρης απομάκρυνση από την πλατεία συμβαδίζει με την αρχή της αναλογικότητας.

Ο δικαστής Lindblom τελικά έλαβε υπόψη πολλούς παράγοντες για να αποφασίσει, μεταξύ των οποίων τη διατάραξη που προκαλούσαν οι διαδηλωτές στις λειτουργίες του καθεδρικού ναού, καθώς και την πολύμηνη διάρκεια της κατασκήνωσης. Ανακοινώνοντας την απόφαση, διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν έχει σε καμία περίπτωση σκοπό να απονομιμοποιήσει παρόμοια κινήματα αγανάκτησης και μάλιστα επαίνεσε τους διαδηλωτές για τη συμπεριφορά τους σε όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Οι ηττημένοι διάδικοι δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αναψηλάφηση από το ίδιο δικαστήριο, μπορούν όμως να εφεσιβάλλουν την υπόθεση στο Court of Appeal. Ο δικαστής όρισε προθεσμία έως τις 27 Ιανουαρίου για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης, ειδάλλως θα δώσει διαταγή άμεσης απομάκρυνσης των σκηνών την ίδια μέρα. Οι δικηγόροι των διαδηλωτών δήλωσαν ότι θα εξαντλήσουν όλες τις νομικές δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους.

«Ο δικαστής θα μπορούσε να πει ότι οι διαδηλωτές δεν δικαιούνται να στήνουν σκηνές και να κοιμούνται στην πλατεία το βράδυ. Αλλά προχώρησε ακόμη παραπέρα και είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε εκεί ούτε τη μέρα. Αυτή θα είναι η βασική γραμμή για την έφεση», σχολίασαν. Μέλη των ακτιβιστών-κατασκηνωτών δήλωσαν ότι περίμεναν πως η απόφαση θα είχε τέτοιο περιεχόμενο, αλλά επεσήμαναν ότι τέτοιου είδους κινήματα αναφύονται πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός ιδιαίτερα θετικό. «Η αντίδρασή μου είναι απογοήτευση, κυρίως επειδή το περιμέναμε. Αλλά παγκοσμίως το κίνημα “Occupy” τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής καθημερινά. Οι άνθρωποι κατανοούν για ποιό λόγο είμαστε εδώ – για την οικονομική ισότητα», σχολίασε ανώνυμος διαδηλωτής.

 

Σχόλια