Την Τετάρτη η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωσύνταγμα

0

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου θα γίνει η ιστορικής σημασίας ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Εκθεση σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα συντάχτηκε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, στην οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τόσο οι ευρωβουλευτές όσο και οι εθνικοί βουλευτές. Στη συνέχεια το κείμενο που προτάθηκε από τη Συνέλευση αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο μιας Διακυβερνητικής Διάσκεψης στην οποία συμμετείχε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπογράφτηκε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Μέχρι στιγμής η Λιθουανία και η Ουγγαρία έχουν επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη, ενώ τα υπόλοιπα 23 κράτη μέλη υποχρεούνται να το κάνουν μέσω δημοψηφίσματος ή των εθνικών τους κοινοβουλίων μέσα σε δύο χρόνια από την υπογραφή της.

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, σύμφωνα με το άρθρο IV- 447.2 θα τεθεί σε ισχύ την 1 Νοεμβρίου 2006, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα επικύρωσης ή άλλως την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης του υπογράφοντος κράτους που προέβη τελευταίο στην ενέργεια αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με την επικύρωση σε κάποιο κράτος μέλος, το θέμα θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σχόλια