Τις χειρότερες εργασιακές προοπτικές των τελευταίων τριάντα ετών έχουν οι απόφοιτοι Νομικής του 2011

0

Στην έρευνα της Ένωσης αναφέρεται ότι το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων Νομικής έτους 2011 στην αγορά εργασίας διαμορφώνεται στο 85.6 τοις εκατό, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο για το δικηγορικό επάγγελμα από το έτος 1994. Σημαντικότερη όμως είναι η διαπίστωση των ερευνητών ότι στο σύνολο των αποφοίτων μόλις το 65 τοις εκατό εργαζόταν σε θέση αμιγώς νομική, δηλαδή τέτοια που να προϋποθέτει άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα, ένας στους δύο εργαζόμενους αποφοίτους του 2011 απορροφήθηκε στην μάχιμη δικηγορία, το 18 τοις εκατό απορροφήθηκε σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες, ενώ το υπόλοιπο 28.8 τοις εκατό απορροφήθηκε σε κυβερνητικούς φορείς, διοικητικές υπηρεσίες, στα δικαστήρια, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον στρατό.

«Η τάξη αποφοίτων του 2011 βρέθηκε στη χειρότερη καμπή της οικονομικής ύφεσης, η εισαγωγή των ατόμων αυτών στη Νομική έγινε το 2008 την ίδια περίοδο που η Lehman Brothers κατέρρεε, γι’ αυτούς η είσοδος στην αγορά εργασίας μπορεί να χαρακτηριστεί μόνον βάρβαρη. Όταν αυτοί ετοίμαζαν τα χαρτιά τους για την είσοδο στη Νομική Σχολή δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η άνθηση του δικηγορικού επαγγέλματος επρόκειτο να ανακοπεί, και όμως μετά την αποφοίτηση ήρθαν αντιμέτωποι με τις χειρότερες εργασιακές προοπτικές για το νομικό επάγγελμα των τελευταίων τριάντα χρόνων», αναφερόταν χαρακτηριστικά στον σχολιασμό των συμπερασμάτων της έρευνας που συνέταξε ο εκτελεστικός διευθυντής της NALP, James Leipold.

Τις χειρότερες εργασιακές προοπτικές επί σειρά ετών έχουν οι απόφοιτοι Νομικής του 2011

Σχόλια