Το ΔΕΕ για πρόσβαση στα έγγραφα δίκης

0

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να αρνούνται πρόσβαση σε έγγραφα που προσκομίζονται στο πλαίσιο εκδίκασης διαφορών έως την έκδοση απόφασης επί του θέματος, σύμφωνα με το ΔΕΕ.
Η σχετική απόφαση εξεδόθη επί προσφυγής της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων που εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους στο Βέλγιο, με την οποία υποστηρίχθηκε ότι η πρόσβαση στα έγγραφα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Περαιτέρω, οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι η άρνηση των σχετικών αιτήσεων από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Το ΔΕΕ απεφάνθη ότι η πρόσβαση σε έγγραφα που συνδέονται με υποθέσεις που εκκρεμοδικούν, ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην έκβαση των δικών, εκθέτοντας τους δικαστές σε τυχόν πιέσεις της κοινής γνώμης ή των ΜΜΕ.
Από την πλευρά τους πάντως, οι προσφεύγοντες εξακολουθούν, ακόμη και μετά την έκδοση της απόφασης, να ισχυρίζονται ότι η πρόσβαση στα έγγραφα διασφαλίζει τον μέγιστο βαθμό διαφάνειας της διαδικασίας.

Σχόλια