Το ΔΕΚ για την ιθαγένεια υπηκόων τρίτων χωρών

0

Με απόφασή του, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επαναλαμβάνει ότι σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να αρνούνται τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος συντηρεί ανήλικο τέκνο με ιθαγένεια και διαμονή στο συγκεκριμένο κράτος. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την επίμαχη απόφαση, η άρνηση χορήγησης άδειας διαμονείς στους γονείς του ανηλίκου υποχρεώνει το τέκνο, που είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή επικράτεια. Κατά συνέπεια, επισημαίνει το ΔΕΚ «Η μη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας θα εμπόδιζε τα τέκνα αυτά να απολαύσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ». Ενώπιον του Δικαστηρίου είχε προσφύγει ζεύγος Κολομβιανών, στους οποίους το Βέλγιο αρνήθηκε να χορηγήσει άσυλο, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, που είναι φορείς της βελγικής ιθαγένειας.

Σχόλια