Το Δικαστήριο της EFTA δικαίωσε την Ισλανδία στην υπόθεση της τράπεζας Icesave

0

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το 2008, όταν ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, ο τραπεζικός τομέας της Ισλανδίας κατέρρευσε. Έτσι, μετά τη χρεοκοπία και της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της χώρας, της «Landsbanki», η ισλανδική κυβέρνηση αναγκάστηκε να εθνικοποιήσει το τραπεζικό της σύστημα χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στους καταθέτες της «Icesave», μιας θυγατρικής τράπεζας της Landsbanki, στην οποία οι περισσότεροι καταθέτες προέρχονταν από την Ολλανδία και τη Μ. Βρετανία.

Εκτιμάται δε, ότι την επίμαχη περίοδο οι καταθέσεις στην Icesave ανέρχονταν σε 4 δις. ευρώ. Οι κυβερνήσεις της Ολλανδίας και της Μ. Βρετανίας αποζημίωσαν πλήρως τους καταθέτες της Icesave και ζήτησαν από την ισλανδική κυβέρνηση να τους καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά. Μετά τη διεξαγωγή σχετικού δημοψηφίσματος, ο ισλανδικός λαός αρνήθηκε τις ρυθμίσεις που είχαν συμφωνηθεί σχετικά με τις αποζημιώσεις υποστηρίζοντας ότι το κράτος δεν έχει νομική υποχρέωση να αναλάβει τις ζημίες μιας ιδιωτικής τράπεζας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο ζητώντας να αναγνωριστεί παραβίαση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ για την εγγύηση των καταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας, προβλέπεται υποχρέωση καταβολής ενός ελάχιστου ποσού 20.000 ευρώ σε κάθε καταθέτη τράπεζας που χρεοκοπεί.

Η Ισλανδία, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι με την Οδηγία καθιερώνεται η υποχρέωση του κράτους για δημιουργία ενός ταμείου εγγύησης καταθέσεων, το οποίο όμως δεν προβλέπεται ότι θα χρηματοδοτείται με δημόσιο χρήμα. Το Δικαστήριο, με τη σημερινή του απόφαση [PDF], δέχθηκε τα επιχειρήματα της ισλανδικής πλευράς και επεσήμανε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα πρέπει να αναθεωρηθεί με σκοπό να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Το Δικαστήριο μάλιστα έκρινε ότι το ουσιαστικό διακύβευμα της υπό κρίση υπόθεσης είναι κατά πόσο τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι νομικά υπεύθυνα, βάσει των διατάξεων της Οδηγίας, να διασώσουν τις χρεοκοπημένες τράπεζες με δημόσιο χρήμα και να αναλάβουν ουσιαστικά να καλύψουν ένα γεγονός τέτοιου μεγέθους.

Σχόλια