Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαίωσε το PKK

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναίρεσε ως μη συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική, η ένοπλη αυτονομιστική οργάνωση των Κούρδων της Τουρκίας, ΡΚΚ.

Το 2002, Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία είχαν ασκήσει πιέσει στις Βρυξέλλες για να τοποθετήσουν το ΡΚΚ στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και να δημευθούν οι τραπεζικές καταθέσεις της οργάνωσης και των ηγετικών της στελεχών.

Με την ίδια απόφαση, αποσύρεται από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και το πολιτικό σκέλος του ΡΚΚ, KONGRA-GEL.

Σχόλια