Το ΕΔΑΔ για τα χριστιανικά σύμβολα στις σχολικές αίθουσες

0

Η παραμονή του Εσταυρωμένου στις σχολικές αίθουσες δεν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφόσον επιτρέπεται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δύο χρόνια πριν, το δικαστήριο είχε εκδώσει απόφαση αντίθετου περιεχομένου, δικαιώνοντας μία ιταλίδα που προσέφυγε στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά της απόφασης του ΕΔΑΔ είχε ασκήσει έφεση η Ιταλία με τη στήριξη ακόμη δέκα χωρών και αρκετών θρησκευτικών οργανώσεων, ζητώντας το θέμα να εξεταστεί από το Τμήμα Ευρείας Συνθέσεως του Δικαστηρίου.

Σχόλια