Το ΕΔΑΔ μεταφράζει το ενημερωτικό του υλικό σε 40 ευρωπαϊκές γλώσσες

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σχετική ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει στη μετάφραση όλων των εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το Δικαστήριο και τον τρόπο λειτουργίας του, προκειμένου να ενημερωθούν οι ευρωπαίοι πολίτες και κυρίως όσοι σκοπεύουν να προσφύγουν στο ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό όργανο. Όλα τα σημαντικά κείμενα του ΕΔΑΔ καθώς και το ενημερωτικό υλικό του Δικαστηρίου (συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» και «Το ΕΔΑΔ σε 50 ερωτήσεις» καθώς και του φυλλαδίου «Το Δικαστήριο εν συντομία») έχουν μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών – μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συνολικά, 139 νέα έγγραφα σε 40 γλώσσες έχουν ήδη «ανέβει» στην ιστοσελίδα [Link] του ΕΔΑΔ. Το Δικαστήριο, παράλληλα, συνεχίζει να βελτιώνει το οπτικοακουστικό υλικό του, ώστε να καταστεί αυτό προσιτό σε ολοένα και περισσότερους χρήστες. Δέκα νέες γλωσσικές εκδόσεις του βίντεο, το οποίο αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ήδη διαθέσιμες.

Το συγκεκριμένο βίντεο στόχο έχει να ενημερώσει τους πολίτες για τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ και να τους δώσει κάποιες βασικές κατευθύνσεις πριν αποφασίσουν να ασκήσουν την προσφυγή τους ενώπιον του Δικαστηρίου. Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι τόσο τα έγγραφα όσο και το βίντεο πρόκειται να μεταφραστούν και σε μη ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σχόλια